LO - łódzkie(miejscowość)
typ
publiczność
dla kogo
specyfika
struktura
organ prow.
Znaleziono wszystkich: 107
ul. Piotrkowska 278
90-361 Łódź
42 683-44-12
ul. Piotrkowska 197, 90-451 Łódź
tel. (42) 633 47 51, 633 41 94
fax 633 47 56
tel. kom. 515 177 102
90-734 Łódź, Więckowskiego 41
tel. 436362722
90-031 Łódź, Nowa 11/13
tel. 426741999
90-009 Łódź, Sienkiewicza 46
tel. 426332283
91-416 Łódź, Pomorska 16
tel. 426336293
93-025 Łódź, Ignacego Paderewskiego 24
tel. 426842445
91-170 Łódź, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 156
tel. 426131860
91-738 Łódź, Bł. Anastazego Pankiewicza 15
tel. 426561124
93-126 Łódź, St. Przybyszewskiego 73/75
tel. 416811383
94-003 Łódź, Rajdowa 18
tel. 426898228
94-104 Łódź, Balonowa 1
tel. 669004776
92-318 Łódź-Widzew, Al. Piłsudskiego 135
tel. 426741724
93-586 Łódź, Różyckiego 5
tel. 426849195
93-558 Łodź, Obywatelska 57
tel. 426110132
90-536 Łódź, Gdańska 156
tel. 426369102
91-030 Łódź, Woronicza 16
tel. 426121270
90-245 Łódź, Wierzbowa 37/39
tel. 426812111
90-251 Łódź, Jaracza 70
tel. 426791996
Następne

Ostatnia globalna aktualizacja: sierpień 2013


Szkoły Policealne TEB Edukacja
Nasza oferta edukacyjna to pewny sposób na zdobycie przyszłościowego zawodu i wysokich kwalifikacji. Kształcimy w 47 miastach na ponad 60 kierunkach.
Sprawdź sam! www.teb.pl

logo_150.gif
logo_140_1.jpg
AP Edukacja

Zaufało nam już ponad 521 tys. słuchaczy.
Spośród innych szkół wyróżnia nas bardzo bogata oferta, która obejmuje ponad 100 zawodów i specjalności.
Mamy uprawnienia szkoły publicznej.
Posiadamy oddziały w 29 miastach Polski.

Damy Wam niezłą szkołę!!
www.apedukacja.pl


Centrum Nauki i Biznesu "Żak"
posiada obecnie 80 oddziałów,
co pozwala nam szczycić się mianem największej ogólnopolskiej firmy edukacyjnej.
Jesteśmy z Wami już od 1998 roku! Mówią o nas, że jesteśmy najlepsi!

www.zak.edu.pl
Egzamin maturalny od 2015 r. kończy proces wchodzenia w życie podstawy programowej kształcenia ogólnego, którą zaczęto stosować w klasach i liceum ogólnokształcącego i technikum od roku szkolnego 2012/2013. W liceach ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015, a w technikach - od 2015/2016 egzamin maturalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach.
Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, będą takie same jak dotychczas: język polski, matematyka i język obcy. Jednak każdy absolwent będzie musiał również obowiązkowo przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub - w przypadku języka obcego nowożytnego - rozszerzonym albo dwujęzycznym.
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy.
Aby zdać maturę, absolwent musi:
a. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej
b. przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.
Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej będący laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej jest zwolniony z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE. Absolwent jest zwolniony również wówczas, gdy jest laureatem lub finalistą olimpiady z przedmiotu, który nie był nauczany w szkole, którą ukończył.
Absolwent, który nie zdał matury, może przystąpić do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych ponownie - zarówno w części ustnej, jak i pisemnej.
Unieważnienie egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego skutkuje niezdaniem egzaminu w danym roku bez możliwości przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu.
KRASP z wielką satysfakcją odnotowuje konsekwentne dążenie systemu oświaty do poprawy jakości wykształcenia absolwentów szkół średnich. Konferencja z uwagą obserwuje kolejne działania MEN w tym zakresie, zdając sobie sprawę, że od skuteczności tych działań w dużym stopniu zależą także efekty kształcenia osiągane w systemie szkolnictwa wyższego. W szczególności dotyczy to kwestii właściwego przygotowania młodzieży do studiów realizowanych z uwzględnieniem nowych form prowadzenia procesu kształcenia.